Звітність Емітентів Про сайт Журнал Бібліотека Форум Послуги
Меню
• Пошук
• Контакти
• Емкон:Звіт

 

Загальнодоступна інформаційна база даних про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua

Національна комісія з ціних паперів та фондовогу ринку www.nssmc.gov.ua

 

 

Журнал Акціонерне Товариство

Офіційне видання Асоціації юристів фондового ринку

Періодичність виходу: один раз на місяць
Засновник:ТОВ «Джі-Ес-Сі-Інформ»
Реєстрацiйне свідоцтво: КВ №5527 від 05.10.2001 р.
Головний редактор: Дмитро Леонов
Літературний редактор: Інна Судзіловська
Відповідальний секретар: Сергій Ковальов
Технічний редактор: Валентина Мнишенко
Адреса редакції: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.
Тел./факс: 456-24-60.

Видавець: Український інститут розвитку фондового ринку

Адреса видавця: 03057, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1.

Тел./факс.: 456-24-60.
e-mail: info@bsksue.kiev.ua.

Тираж: 1000. Замовлення № 946.
Ціна договірна

Надруковано в друкарні ПП «Колодій»
Адреса: м.Київ, б-р Лепсе, 8

У разі передруку посилання на журнал «Акціонерне товариство» обов'язкове.
Відповідальність за достовірність інформації та реклами несуть особи, які подають її.

№ 1 2002

ЗМІСТ:

Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах» № 280/2002 від 21.03.2002 р.

Коментар

Стандарти корпоративного управління – мода чи вимога часу?

Проект Закону України «Про акціонерні товариства»

Фахівці відповідають:

 • З якою метою розроблявся законопроект?
 • Які принципові новини стосовно АТ передбачені цим законопроектом?
 • Як саме у законопроекті визначені ВАТ, ЗАТ та як Ви оцінюєте норму у 100 акціонерів для ЗАТ?
 • Які з’явилися зміни в процедурі проведення загальних зборів акціонерів?
 • Які зміни у процедурі випуску акцій?
 • Який зміст поняття «значний пакет акцій»?
 • Чим зумовлено введення поняття «значні угоди»?
 • Як відобразиться прийняття цього законопроекту на захисті прав акціонерів в Україні?
 • Як Ви оцінюєте перспективи прийняття цього законопроекту у Верховній Раді України?

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про погодження Рекомендацій з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України» № 190 від 2.06.2002 р.

Рекомендації з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України

 

№ 1-2 2003

ЗМІСТ:

Облигационный заем предприятия: этапы осуществления (О.Кривоносова)

Нормативные документы

Для чего предприятиям выпускать облигации?

Индексы корпоративных облигаций (Ю.Покладенко)

О возможностях выхода на рынок облигаций с рейтингом и без него (Р.Кильмухаметов)

Кредитные рейтинги в ХХІ веке: эффективный инструмент или экономический атавизм? (В.Галасюк, В.Галасюк, М.Сорока)

Кто поможет эмитенту?

Преимущества облигационного займа по сравнению с кредитом (в помощь эмитенту облигаций)(Л.Ледомская)

Профессионалы предлагают

 

 

№ 3-4 2003

ЗМІСТ:

Обзор рынка корпоративных облигаций

Мнение профессионала (И.Селецкий)

Корпоративные облигации: проблемы развития в Украине (Т.Рудненко, А.Кущ)

Актуальное интервью (С.Кироянц)

Проект. Положение о порядке випуска облигаций предприятий


Специалисты отвечают:

 • Какие проблемы возникают при выпуске корпоративных облигаций?
 • Какие из проблем должны решиться новым Положением о выпуске облигаций?
 • Какие вопросы не решаются новым Положением о выпуске облигаций?


Комментарии

 • А.Петрашко
 • А.Отченаш
 • Д.Леонов
 • А.Федоренко
 • Т.Рудненко
 • Е.Васильченко, О.Василенк
 

№ 5-6 2003

ЗМІСТ:

на думку фахівців
Є.Григоренко
Про проблеми корпоративного управління в Україні та їх вирішення

В.Горбатенко
Принципи корпоративного управління України – інструмент регулювання корпоративних відносин

рішення
Щодо проекту Принципів корпоративного управління України

Проект
Принципи корпоративного управління України

М.бурмака
Стандарти корпоративного управління України мають бути національними

Актуальне інтерв’ю
Є.Григоренко
А.Федоренко

Д.Леонов
Принципи корпоративного управління: права і обов’язки акціонерів

Обговорюємо проект
Д.Смахтіна

зарубіжний досвід
С.Москвін
Індикатори корпоративного управління

Практикум
О.Кривоносова
Дочірні підприємства: створення та діяльність (фінансово-правовий аспект)

Ю.Антонюк
Нові можливості для ефективного управління

 

 

 

 

 

 

 

Реклама

 

©  2002-2013  www.corporation.com.ua Corporate goverments of Ukraine
©  2001-2013  www.finmarket.biz Financial Market
Design and programming: Andrew Laurikainen  
   
Большая Экономическая Библиотека