Звітність Емітентів Про сайт Журнал Бібліотека Форум Послуги
Меню
• Публікації
• Принципи
• Кодекси
• Нормативна база
• Перспективне
   законодавство

Загальнодоступна інформаційна база даних про ринок цінних паперів www.stockmarket.gov.ua

Національна комісія з ціних паперів та фондовогу ринку www.nssmc.gov.ua

 

 

Нормативна база з корпоративного управління
 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ
ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 • Рішення "Щодо регулювання ринку цінних паперів" від 24.06.97 р. № 18
 • Рішення "Щодо заборони здійснення випуску акцій або облігацій підприємств, якщо в рішенні та/або інформації про їх випуск передбачено покриття збитків, пов'язаних із господарською діяльністю емітента, за рахунок коштів, залучених від емісії" від 29.08.97 р. № 22
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на обіг акцій або облігацій підприємств українських емітентів за межами України" від 17.10.97 р. № 36
 • Рішення "Про затвердження Правил проведення перевірок та ревізій емітентів, осіб, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, фондових бірж та саморегулівних організацій на дотримання вимог законодавства про цінні папери" від 17.10.97 р. № 37
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок реєстрації акцій та облігацій іноземних емітентів в Україні" від 20.11.97 р. № 42
 • Рішення "Про затвердження Концептуальних основ розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 09.12.97 р. № 54
 • Рішення "Про затвердження Положення про глобальний сертифікат (тимчасовий глобальний сертифікат)" від 12.02.98 р. № 25
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами" від 12.02.98 р. № 41
 • Рішення "Про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами" від 12.03.98 р. № 29
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного фонду акціонерного товариства" від 08.04.98 р. № 44
 • Рішення "Про усунення порушень законодавства про цінні папери, пов'язаних із здійсненням закритими акціонерними товариствами в Україні операцій по розміщенню незареєстрованих відповідно до чинного законодавства цінних паперів" від 04.05.98 р. № 51
 • Рішення "Щодо механізму участі нерезидентів на вторинному ринку цінних паперів в Україні" від 09.06.98 р. № 67
 • Рішення "Про затвердження Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" від 09.06.98 р. № 72
 • Рішення "Про розповсюдження форм фінансової звітності у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку" від 29.07.98 р. № 92
 • Рішення "Про затвердження Положення про вимоги до сертифікатів цінних паперів, випущених у документарній формі" від 31.07.98 р. № 95
 • Рішення "Про затвердження Порядку оприлюднення частини регулярної інформації про емітента" від 31.07.98 р. № 97
 • Рішення "Щодо обслуговування розміщення та продажу цінних паперів українських емітентів або документів, які підтверджують зобов'язання, що випливають з прав, засвідчених цінними паперами українських емітентів за межами України" від 30.10.98 р. № 157
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про їх емісію під час реорганізації товариств" від 30.12.98 р. № 221
 • Рішення "Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій та анулювання свідоцтв про реєстрацію випуску акцій" від 30.12.98 р. № 222
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій та інформації про емісію акцій відкритих акціонерних товариств, які створюються шляхом заснування органом, уповноваженим управляти об'єктами державної власності, та холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 15.02.99 р. № 25
 • Рішення "Про схвалення Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з обліку формування статутного фонду та емісії акцій в акціонерних товариствах" від 25.02.99 р. № 32
 • Рішення "Про впорядкування випуску та обігу деривативів" від 13.04.99 р. № 70
 • Рішення "Про затвердження Інструкції про порядок видачі, обліку, зберігання та знищення бланків сертифікатів цінних паперів" від 30.07.99 р. № 156
 • Рішення "Про затвердження Порядку реєстрації додаткового випуску акцій акціонерних товариств на суму реалізованих ДК "Луганськлегінвест" інвестиційних проектів за рахунок державних коштів" від 02.09.99 р. № 163
 • Рішення "Про затвердження типових форм сертифікатів іменних цінних паперів" від 26.08.99 р. № 160
 • Рішення "Щодо можливості використання фондових деривативів у процесі приватизації" від 16.12.99 р. № 261
 • Рішення "Про затвердження Положення про надання особливої інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від 10.02.2000 р. № 5
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98)" від 17.03.2000 р. № 25
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій відкритих акціонерних товариств, створених із державних підприємств у процесі приватизації та корпоратизації" від 11.04.2000 р. № 39
 • Рішення "Щодо захисту прав інвесторів на ринку цінних паперів" від 07.06.2000 р. № 72
 • Рішення "Про погодження змін до спільного наказу Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 18.06.99 р. №1158/161/3 "Про обмеження мінімального рівня ціни під час продажу пакетів акцій ВАТ за грошові кошти" від 30.06.2000 р. № 96
  Наказ Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України "Про обмеження мінімального рівня ціни під час продажу пакетів акцій ВАТ за грошові кошти" від 18.06.99 р. № 1158/161/3
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при зміні номінальної вартості та кількості акцій без зміни розміру статутного фонду" від 14.09.2000 р. № 125
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств" від 15.09.2000 р. № 139
  Наказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі в майні міжгосподарських підприємств та в статутних фондах створених на їх базі господарських товариств" від 15.09.2000 р. № 1935
 • Рішення "Про погодження спільного наказу ФДМУ, АМКУ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Мінпаливенерго про внесення змін та доповнень до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній" від 31.10.2000 р. № 181
  Наказ ФДМУ, АМКУ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Мінпаливенерго "Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій енергетичних компаній" від 07.09.2000 р. № 1855/12/263/414
 • Рішення "Про погодження спільного наказу ФДМУ, АМКУ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого спільним наказом ФДМУ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та АМКУ від 16.11.98 р. за № 2141/297/9" від 07.04.2000 р. № 186
 • Рішення "Про погодження спільного наказу ФДМУ, АМКУ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок проведення в Позабіржовій торговельній системі аукціонів з продажу за грошові кошти пакетів акцій, що належать державі, затвердженого спільним наказом ФДМУ, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і погодженого з АМКУ від 24.06.99 р. за №1201/167" від 07.11.2000 р. № 187
 • Рішення "Про затвердження Порядку реєстрації випуску акцій акціонерними товариствами, які створені в процесі приватизації (корпоратизації) і 100 відсотків акцій яких належать державі, при зміні форми випуску" від 27.12.2000 р. № 244
 • Рішення "Про здійснення кодифікації (нумерації) цінних паперів" від 28.12.2000 р. № 245
 • Рішення "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій (крім комерційних банків)" від 25.01.2001 р. № 5
 • Рішення "Про затвердження роз'яснення "Щодо порядку застосування ст.24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" про обов'язкове надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами, 100% акцій яких належать державі" від 02.03.2001 р. № 47
 • Рішення "Про погодження наказу Фонду державного майна України "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок підготовки та проведення відкритих торгів" від 13.04.2001 р. № 100
 • Рішення "Про затвердження роз'яснення "Щодо передачі акціонерам повноважень, які виникають з прав власності на акції" від 31.05.2001 р. № 182
 • Рішення "Про впровадження системи оприлюднення інформації на фондовому ринку України" від 19.06.2001 р. № 173
 • Рішення "Про схвалення Концептуальних основ системи звітності учасників фондового ринку" від 03.07.2001 р. № 242
 • Рішення "Про Порядок подання щоквартальної інформації акціонерними товариствами та холдинговими компаніями зі значною державною часткою в статутному капіталі" від 04.09.2001 р. № 248
 • Рішення "Про затвердження роз'яснення "Щодо порядку застосування ст. 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" про обов'язкове надання регулярної інформації емітентами, що знаходяться в процесі санації або до яких встановлено процедуру розпорядження майном боржника" від 04.09.2001 р. № 255
 • Рішення "Про затвердження Положення про порядок отримання інвесторами доходів від володіння корпоративними правами в акціонерних товариствах" від 25.12.2001 р. № 386
 • Рішення "Про затвердження Концепції створення організованого ринку обігу цінних паперів високотехнологічних підприємств України" від 03.01.2002 р. № 2
 • Рішення "Про затвердження роз'яснення "Щодо порядку застосування статті 5 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" стосовно права власника арештованих акцій брати участь в управлінні товариством шляхом голосування на загальних зборах" від 11.01.2002 р. № 24
 • Рішення "Про затвердження роз'яснення "Про порядок застосування ст. 40, 43 Закону України "Про господарські товариства" щодо порядку та змісту повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів товариства" від 25.02.2002 р. № 71
 • Рішення "Про затвердження Вимог до річного звіту емітентів цінних паперів" від 14.03.2002 р. № 88
 • Наказ "Про затвердження Тимчасових положень про порядок реєстрації випуску цінних паперів та інформації про їх випуск" від 20.09.96 р. № 210
 • Наказ "Про порядок реєстрації випуску цінних паперів у зв'язку з їх переоцінкою" від 24.09.96 р. № 212
 • Роз'яснення "Про порядок застосування частин другої та третьої статті 22 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" щодо необхідності реєстрації інформації про випуск цінних паперів" від 21.01.97 р. № 2
 • Роз'яснення "Про порядок застосування частини шостої статті 34 Закону України "Про підприємства в Україні" щодо здійснення реєстрації випуску акцій та інформації про їх випуск при реорганізації акціонерного товариства шляхом виділення з акціонерного товариства одного або кількох нових акціонерних товариств" від 21.01.97 р. № 3
 • Роз'яснення "Про порядок застосування статей 30 і 38 Закону України "Про господарські товариства" щодо здійснення акціонерними товариствами відкритої підписки на додатково випущені акції" від 21.01.97 р. № 6
 • Роз'яснення "Про порядок застосування статті 38 Закону України "Про господарські товариства" щодо збільшення статутного фонду акціонерного товариства не більш як на 1/3" від 21.01.97 р. № 21
 • Роз'яснення "Про порядок застосування статті 7 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" щодо випуску акцій акціонерним товариством при наявності збитків, пов'язаних із господарською діяльністю" від 11.02.97 р. № 5
 • Роз'яснення "Про порядок особливого застосування ст.38 Закону України "Про господарські товариства" щодо збільшення статутного фонду, у зв'язку з проведенням індексації основних фондів відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності" від 19.03.97 р. № 7
 • Роз'яснення "Про порядок застосування статті 22 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" при реєстрації випуску акцій закритого акціонерного товариства" від 19.03.97 р. № 9
 • Роз'яснення "Про порядок застосування статті 25 Закону України "Про господарські товариства" при реєстрації випуску акцій ВАТ, що створено шляхом реорганізації закритого акціонерного товариства у відкрите" від 14.05.97 р. № 7
 • Роз'яснення "Про порядок застосування статті 25 Закону України "Про господарські товариства" при реєстрації випуску акцій відкритого акціонерного товариства, що створено шляхом реорганізації закритого акціонерного товариства у відкрите" від 14.05.97 р. № 8
 • Роз'яснення "Про порядок застосування частини першої статті 23 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" щодо обсягу публікації інформації про випуск цінних паперів відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" від 24.06.97 р. № 13/11
 • Роз'яснення "Про порядок застосування статті 7 Закону України "Про цінні папери та фондову біржу" щодо випуску акцій акціонерним товариством при наявності збитків пов'язаних із господарською діяльністю" від 24.06.97 р. № 14/11
 • Роз'яснення "Щодо визначення форм випуску цінних паперів емітентами" від 24.06.98 р. № 4
 • Роз'яснення "Про порядок застосування підпунктів 1.2 та 1.3 пункту 1 Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами-емітентами облігацій" від 26.01.99 р. № 1
 • Роз'яснення "Про порядок застосування ст.26 Закону України "Про господарські товариства" при реєстрації випуску акцій або інформації про їх емісію" від 26.04.99 р. № 10
 • Роз'яснення "Про порядок застосування рішення Комісії від 24 червня 1997 р. № 18 щодо переходу прав власності на акції закритих акціонерних товариств" від 15.07.99 р. № 15
 • Роз'яснення "Щодо можливості проведення на території України аукціонів з продажу пакетів акцій, які належать державі у статутних фондах іноземних емітентів" від 10.02.2000 р. № 1
 • Роз'яснення "Про перехід права власності на цінні папери" від 11.05.2000 р. № 7
 • Роз'яснення "Про порядок застосування пункту 1.7 Положення про надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій" від 23.05.2000 р. № 8
 • Роз'яснення "Щодо питання реорганізації акціонерних товариств" від 29.12.2000 р. № 9
 • Роз'яснення "Щодо порядку застосування ст.24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" про обов'язкове надання регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами, 100 % акцій яких належать державі" від 02.03.2001 р. № 3
 • Роз'яснення "Щодо передачі акціонерам повноважень, які виникають з прав власності на акції" від 31.05.2001 р. № 8
 • Роз'яснення "Щодо порядку застосування ст. 24 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" про обов'язкове надання регулярної інформації емітентами, що знаходяться в процесі санації або до яких встановлено процедуру розпорядження майном боржника" від 04.09.2001 р. № 9
 • Роз'яснення "Щодо порядку застосування статті 5 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" стосовно права власника арештованих акцій брати участь в управлінні товариством шляхом голосування на загальних зборах" від 11.01.2002 р. № 1
 • Роз'яснення "Про порядок застосування ст. 40, 43 Закону України "Про господарські товариства" щодо порядку та змісту повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів товариства" від 25.02.2002 р. № 2
 • Лист "Щодо випуску акцій, облігацій підприємств, що пропонуються для відкритого продажу" від 16.06.98 р. № 4314

 

 

 

Реклама

 

©  2002-2013  www.corporation.com.ua Corporate goverments of Ukraine
©  2001-2013  www.finmarket.biz Financial Market
Design and programming: Andrew Laurikainen  
   
Большая Экономическая Библиотека